Rozpis
Mistrovství ČR ve sprintu 2015
Veteraniády ČR ve sprintu 2015
3. závodu Českého poháru 2015
3. závodu INOV-8 cup - žebříčku A 2015
12. závodu Českého poháru veteránů 2015
závodů systému Ranking HSH s koeficientem 1.10
7. závodu Hanáckého žebříčku jaro 2015
5. závodu oblastního žebříčku Valašské oblasti 2015


Pořádající orgán
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt
Magnus Orienteering (ASU)
Datum
sobota 23. května 2015
Centrum
Valašské Meziříčí, Základní škola Křižná (GPS: 49°28'22.594"N 17°58'0.075"E)
Prezentace
9:00–11:00 v centru
Parkování
do 1000 m od centra
Kategorie
Mistrovství ČR
D16, D18, D20, D21, D21A, D21B
H16, H18, H20, H21, H21A, H21B
Veteraniáda ČR
D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35
H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
HŽJ+OŽ
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C
DH10N, HDR, P, T
Předp. časy vítězů
dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB
Přihlášky
do 4. 5. 2015 v informačním systému ORIS, výjimečně je možné zaslat přihlášku e-mailem na: prihlasky@eob.cz. Přihlášky po termínu 4. 5. 2015 jsou za zvýšený vklad, po termínu 11. 5. 2014 již není možné se přihlásit na M ČR a Veteraniádu, ale pouze do kategorií HŽJ+OŽ (v rámci možností).
Informace
http://sprint15.magnusorienteering.cz/
david.ales@email.cz nebo +420 777 564 377 (David Aleš)
Vklady
do 4. 5. do 11. 5. od 12. 5.
Mistrovství ČR 170,– Kč 250,– Kč nelze
Veteraniáda ČR DH35-55 170,– Kč 250,– Kč nelze
Veteraniáda ČR DH60 a starší 140,– Kč 210,– Kč nelze
HŽJ+OŽ DH16C a starší 80,– Kč 120,– Kč 120,– Kč
HŽJ+OŽ DH10C-DH14C 50,– Kč 80,– Kč 80,– Kč
P, HDR 50,– Kč 50,– Kč 50,– Kč
půjčovné SI čipu 10,– Kč 10,– Kč 10,– Kč

Závodníci registrovaní v sekci OB pro rok 2015 startující v mistrovských kategoriích (DH16–DH21) neplatí při přihlášení v řádném termínu vklady.
Veškeré platby zasílejte na účet
Název účtu
Magnus Orienteering
Adresa
Tyršova 12, 787 01 Šumperk
Číslo účtu
172435721/0600
Banka
GE Money bank, pobočka Šumperk
Var. symbol
55XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v Adresáři ČSOS
Start 00
12:00 – intervalový (vzdálenost do 1500 m)
Mapy
nová, 1:4 000, E = 2 m, velikost A4
Mapy jsou vytvořeny podle platného mapového klíče (ISSOM 2007), stav květen 2015.
Pro všechny kategorie budou upraveny vodovzdorně. Hlavní kartograf Jan Fátor.
Omezení obutí
je zakázáno běžet v botách s hřeby. Doporučujeme atletickou obuv.
Terén
městská zástavba složena z historického centra města (obsahující podloubí a průchody), zámek, sídlištní zástavba, továrny, školy a parky.
Ubytování
pořadatel zajišťuje ubytování pouze v tělocvičně (vlastní karimatka a spacák), cena za osobu 80,- Kč. Ubytování objednávejte v IS ORIS, plaťte zároveň s vklady na uvedený účet. Tipy na další ubytování je možné získat na webu Turistického informačního centra Valašské Meziříčí.
Občerstvení
v centru budou stánky s občerstvením
Použitý syst. ražení
elektronický – SportIdent
Předp. časy vítězů
dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB
Protesty
přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,– Kč. Adresa, na kterou je možné zaslat protest proti výsledkům – Magnus Orienteering, Tyršova 12, 787 01 Šumperk.
Předpis
závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB v roce 2015.
Upozornění
provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodů.
Funkcionáři
ředitel
David Aleš
hlavní rozhodčí
Roman Zbranek, R1
stavitelé tratí
David Aleš, R1
Štěpán Hrobař, R1

Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB dne 12. 4. 2015David Aleš
ředitel závodu
Roman Zbranek
hlavní rozhodčí