Rozpis
Mistrovství ČR ve sprintových štafetách 2015
Veteraniády ČR ve sprintových štafetách 2015
3. závodu Českého ligy klubů 2015
veřejného závodu


Pořádající orgán
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt
Magnus Orienteering (ASU)
Datum
neděle 24. května 2015
Centrum
Valašské Meziříčí, Základní škola Křižná (GPS: 49°28'22.594"N 17°58'0.075"E)
Prezentace
8:30–9:00 v centru
Parkování
do 1000 m od centra
Kategorie
Mistrovství ČR
DH18, DH21
Jednorázový závod čtyřčlenných klubových štafet složených vždy ze 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D (pořadí úseků DHDH; na lichém úseku musí běžet žena).
Veteraniáda ČR
DH140, DH180, DH220 a DH240
(Jednorázový závod čtyřčlenných štafet DHDH, na lichém úseku musí běžet žena; číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší). Do Veteraniády ČR se hodnotí pouze klubové štafety.
Veřejný závod
DH14 (čtyřčlenné štafety DHDH, na lichém úseku musí běžet žákyně)
MIX (čtyřčlenné štafety bez omezení klubové příslušnosti i pohlaví)
Přihlášky
do 4. 5. 2015 v informačním systému ORIS, výjimečně je možné zaslat přihlášku e-mailem na: prihlasky@eob.cz. Přihlášky po termínu 4. 5. 2015 jsou za zvýšený vklad, po termínu 11. 5. 2014 již není možné se přihlásit na M ČR a Veteraniádu, ale pouze do kategorií veřejného závodu.
Informace
http://sprint15.magnusorienteering.cz/
david.ales@email.cz nebo +420 777 564 377 (David Aleš)
Vklady
do 4. 5. do 11. 5. od 12. 5.
Mistrovství ČR 800,– Kč 1200,– Kč nelze
Veteraniáda ČR DH140-220 800,– Kč 1200,– Kč nelze
Veteraniáda ČR DH240 650,– Kč 980,– Kč nelze
veřejný závod 400,– Kč 600,– Kč 600,– Kč
půjčovné SI čipu 10,– Kč 10,– Kč 10,– Kč

Veškeré platby zasílejte na účet
Název účtu
Magnus Orienteering
Adresa
Tyršova 12, 787 01 Šumperk
Číslo účtu
172435721/0600
Banka
GE Money bank, pobočka Šumperk
Var. symbol
55XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v Adresáři ČSOS
Start 00
10:00 – DH18
11:30 – DH21
13:00 – ostatní
Mapy
nová, 1:4 000, E = 2 m, velikost A4
Mapy jsou vytvořeny podle platného mapového klíče (ISSOM 2007), stav květen 2015.
Pro všechny kategorie budou upraveny vodovzdorně. Hlavní kartograf Jan Fátor.
Omezení obutí
je zakázáno běžet v botách s hřeby. Doporučujeme atletickou obuv.
Terén
městská zástavba složena z historického centra města (obsahující podloubí a průchody), zámek, sídlištní zástavba, továrny, školy a parky.
Ubytování
pořadatel zajišťuje ubytování pouze v tělocvičně (vlastní karimatka a spacák), cena za osobu 80,– Kč. Ubytování objednávejte v IS ORIS platba zároveň s vklady na uvedený účet. Tipy na další ubytování je možné získat na webu Turistického informačního centra Valašské Meziříčí.
Občerstvení
v centru budou stánky s občerstvením
Použitý syst. ražení
elektronický – SportIdent
Předp. časy vítězů
dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB
Protesty
přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,– Kč. Adresa, na kterou je možné zaslat protest proti výsledkům – Magnus Orienteering, Tyršova 12, 787 01 Šumperk.
Předpis
závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB v roce 2015.
Upozornění
provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodů.
Funkcionáři
ředitel
David Aleš
hlavní rozhodčí
Roman Zbranek, R1
stavitelé tratí
David Aleš, R1
Jan Fátor, R1

Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB dne 18. 4. 2015David Aleš
ředitel závodu
Roman Zbranek
hlavní rozhodčí